กิจกรรมล่าสุด

29/01/2563

    หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO ได้เข้มาตรวจตราระบบริหาร ความปลอดภัยภายในโรงงาน วัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงการจัดระเบียบอุปกรณ์การทำงาน ซึ่งภายหลังจากการตรวจได้ผลสรุปว่า หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส สามารถรักษามาตรฐานความเป็นโรงงานี่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

28/12/2562

   เนื่องในวันปีใหม่ หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิสได้จัดการแข่งขันวิ่ง ณ เขาฉลาก จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีแรงขับเคลื่อนในการออกกำลังกาย

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

5/05/2562-6/05/2562

    เนื่องในวันหยุดแรงงาน หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิสจัดทริปท่องเที่ยวประจำปี ณ เคียงทะเล รีสอร์ท,จังหวัด ระยอง เป็นเวลา 2 วัน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

30/04/2561- 2/05/2561

   เนื่องในวันหยุดแรงงาน หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิสจัดทริปท่องเที่ยวประจำปี ณ เกาะกูดคาบาน่า รีสอร์ท, เกาะกูด, จังหวัด ตราด เป็นเวลา 3 วัน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

26/11/2559

    พนักงานของหจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิสเดินทางไป

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง และ พระบรมมหาราชวัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยคณะได้เข้าถวายความอาลัยเวลา 4.00 นาฬิกา หลังจากถวายความอาลัย คณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า และชมเจดีย์ภูเขาทองต่อตามลำดับ หลังจากนั้นรับประทานอาหารทะเล ก่อนจะเดินทางกลับถึง หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส โอยสวัสดิภาพ

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

12/11/2559

   Big Cleaning's Day ทำความสะอาดบ้านพักและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงห้องน้ำของพนักงาน เพื่อ

รักษาความสะอาดให้ถูกหลักอนามัย และเป็นการป้องกันไม่ให้มีสัตว์ดุร้ายที่มีขนาดเล็ก และ/หรือ อาศัยอยู่พงหญ้าสูง มาอาศัยอยู่เพราะอาจทำร้ายพนักงานบางส่วนที่อาศัยอยู่ได้

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

11/11/2559

     หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO ได้เข้มาตรวจสอบระบบริหาร ความปลอดภัยภายในโรงงาน วัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงการจัดระเบียบอุปกรณ์การทำงาน ซึ่งภายหลังจากการตรวจได้ผลสรุปว่า หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส เป็นโรงงานี่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

2/6/2559

     กรมโรงงานเยี่ยมชมและตรวจสอบมาตราฐาน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

26/1/2559

   โรงเรียนเทคนิคสัตหีบ เยี่ยมชมโรงงาน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5