ซ่อมทั่วไป 

( MAINTENANCE SERVICE )

ติดตั้งระบบบัททอมโหลด 

( SET UP BUTTON LOADING SERVICE )

ติดตั้งระบบช่วงล่างถุงลมพร้อมเพลายก

( SET UP AIR SUSPENSION WITH AXLE SERVICE )

จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์บัททอมโหลดทุกชนิด

( SPARE PARTS AND BUTTON LOAD EQUIPMENTS ARE AVAILABLE  )

วัดน้ำ 

( TANK CALIBRATION SERVICE )