Best Bell

Service Ltd.,Part

หจก. เบสท์เบลล์เซอร์วิส

121/5  หมู่12  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี  ประเทศไทย  20110
 
โทร: 038-298-064
โทรสาร: 038-298-065

 

เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม

 

 

Steel, Stainless Steel, Aluminium

 

แท็งค์ยางมะตอย แท็งค์เคมี แท็งค์น้ำมัน แท็งก์น้ำเชื่อม แท็งก์น้ำมันปาล์ม เต้าปูน พ่วงเต้าปูน รถพ่วงเต้าปูน

แท็งก์เต้าปูน แท็งค์เต้าปูน บริการวัดน้ำ บริการวัดน้ำแท็งก์ บริการวัดน้ำมัน แท็งก์ยางมะตอยตามกฏหมาย

 แท็งก์ยางมะตอย ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

แท็งก์ยางมะตอย TPII แท็งก์บรรทุกน้ำมัน รถกล้วยหอม